Typer urverk på en klokke

Hva er et urverk?

Et urverk er det som får en klokke til å gå. De fleste klokkeprodusenter kjøper enten hele urverket eller deler av dette fra andre selskaper. Det finnes en håndfull selskaper som er «vertikalt integrert» og lager sine egne urverk uten å motta forsyninger fra underleverandører. Disse selskapene blir referert til som et «Manufaktur», og klokkene de lager er vanligvis dyrere og svært ettertraktede på grunn av sin eksklusivitet.

Forskjellige typer urverk

Manuelle og automatiske urverk er mekaniske. De består begge av kun mekaniske deler som tannhjul og fjærer. Quartz- og auto-quartz urverk har en elektrisk krets og krever et batteri for å gå, men kan også romme noen mekaniske deler.
Mekaniske klokker er langt mer kostbare enn de som er batteridrevne. Grunnen til dette er at de krever mer tid og arbeid å produsere. Selv om batteridrevne klokker i seg selv er mer nøyaktige, foretrekker nesten alle samlere og kjennere manuelle eller automatiske, da disse urverkene representerer nesten 600 år med forbedring, ekspertise og håndverk.

Manuelt Urverk

Et manuelt urverk, også kalt et opptrekks urverk, er den eldste typen urverk. Vi må faktisk helt helt tilbake til 1500-tallet for å finne det første håndlagde urverket.
Dette må daglig trekkes opp. Manuelle urverk er de mest tradisjonelle urverkene og finnes vanligvis i veldig tradisjonelle, dyre klokker som anses som samlerobjekter.

Ting du må vurdere før du kjøper en manuell klokke:

 • Daglig opptrekking er påkrevd.
 • Når du trekker opp en manuell klokke, bør den trekkes opp varsomt til det er en følelse av spenning eller tetthet på kronen. Hvis den er trekkes opp forbi dette punktet, kan det oppstå skader på urverket.
 • Fjern klokken fra armen før du trekker den opp. Velger du å ikke ta den av kan dette påføre urverket skade. 
Komponenter i et manuelt urverk:

Krone
Hjulet på siden av klokken som brukes til å stille tid. Det kan også dreies for å trekke opp klokken.

Gangfjær
Urverkets kraftkilde. Den kinetiske energien som genereres ved å dreie kronen overføres til den spiralformede gangfjæren, som lagrer energien ved å bli tettere og strammere.

Løpeverk
Overfører lagret energi fra gangfjæren til løpeverket gjennom en serie små tannhjul.

Escapement (gangsystem)
Fungerer som en brems; tar energien som overføres fra gangfjæren gjennom løpeverket og fordeler den videre til ulike deler av urverket.

Balansehjul
Selve hjertet i urverket. Balansehjulet slår, eller svinger, i en sirkulær bevegelse mellom fem og ti ganger per sekund. En urmaker kan få balanseshjulet til å svinge raskere eller saktere, noe som igjen gjør at klokken går raskere eller saktere.

Viserverk
En annen serie tannhjul som overfører den regulerte energien fra balanseshjulet til viserne på klokken, og får dem til å bevege seg.

Krystaller (juveler)
Syntetiske rubiner som er satt til punkter med høy friksjon, som midten av et tannhjul som hele tiden er i bevegelse. Brukt som lagre for å redusere metall-til-metall-friksjon og slitasje. Forbedrer ytelse og nøyaktighet. Rubiner brukes fordi de absorberer varme godt og er ekstremt harde.

Slik fungerer manuelle urverk:

 1. Dreiing av kronen trekker opp gangfjæren, slik at det lagres energi.
 2. Løpeverket overfører energien til gangsystemet.
 3. Gangsystemet regulerer og fordeler energien.
 4. Balansehjulet bruker denne regulerte energien til å slå frem og tilbake med konstant hastighet.
 5. Hvert visse antall svingninger overfører viserverket energien til viserne på klokken.
 6. Viserne går.
Automatisk Urverk

Automatiske urverk ble markedsført først i begynnelsen av tiårene av 1900-tallet. Den trekker seg opp mens man har den på armen, og eliminerer dermed behovet for å daglig opptrekking. Hvis den imidlertid ikke blir brukt på en stund, vil klokken stoppe og kreve manuell opptrekking. Dette inkluderer ikke å ta klokken av før sengetid.

Komponenter i et automatisk urverk:

Krone
Hjulet på siden av klokken som brukes til å stille tid. Det kan også dreies for å trekke opp klokken.

Gangfjær
Urverkets kraftkilde. Den kinetiske energien som genereres ved å dreie kronen overføres til den spiralformede gangfjæren, som lagrer energien ved å bli tettere og strammere.

Løpeverk
Overfører lagret energi fra gangfjæren til løpeverket gjennom en serie små tannhjul.

Escapement (gangsystem)
Fungerer som en brems; tar energien som overføres fra gangfjæren gjennom løpeverket og fordeler den videre til ulike deler av urverket.

Balansehjul
Selve hjertet i urverket. Balansehjulet slår, eller svinger, i en sirkulær bevegelse mellom fem og ti ganger per sekund. En urmaker kan få balanseshjulet til å svinge raskere eller saktere, noe som igjen gjør at klokken går raskere eller saktere.

Viserverk
En annen serie tannhjul som overfører den regulerte energien fra balanseshjulet til viserne på klokken, og får dem til å bevege seg.

Krystaller (juveler)
Syntetiske rubiner som er satt til punkter med høy friksjon, som midten av et gir som hele tiden er i bevegelse. Brukt som lagre for å redusere metall-til-metall-friksjon og slitasje. Forbedrer ytelse og nøyaktighet. Rubiner brukes fordi de absorberer varme godt og er ekstremt harde.

Rotor
En halv sirkelformet metallvekt festet til urverket som kan svinge fritt i 360 grader når håndleddet beveger seg. Rotoren er koblet sammen med en rekke tannhjul tilhørende gangfjæren, og når den snur seg, trekker den opp den gangfjæren. Dette gir klokken energi. Rotoren er utstyrt med en clutch som frigjør den fra opptrekking når gangfjæren er trukket helt opp.

Clutch hjul
En mekanisme som gjør at rotoren trekker klokken uansett hvilken vei den spinner.

Spring Drive
Et mekanisk urverk først produsert 1977 av Yoshikazu Akahane. Urverket er spesifisert med ett sekund nøyaktighet per dag

Slik fungerer automatiske urverk:

 1. Bevegelse av håndleddet gjør at rotoren spinner, som trekker opp gangfjæren. Å dreie kronen trekker også opp gangfjæren.
 2. Løpeverket overfører energien til gangsystemet.
 3. Gangsystemet regulerer og fordeler energien.
 4. Balansehjulet bruker denne regulerte energien til å slå frem og tilbake med konstant hastighet.
 5. Hvert visse antall svingninger overfører viserverket energien til viserne på klokken.
 6. Viserne går.
Quartz Urverk

Et quartz urverk bruker et batteri som strømkilde og trenger ikke å trekkes opp som et mekanisk ur. Dette er den mest nøyaktige typen urverk per dags dato. 

Komponenter i et quartz urverk:

Batteri
Dette er klokkens strømkilde. Vanligvis varer batteriet på et quartz-ur mellom 12 og 24 måneder før det må byttes ut. Det er viktig å bytte batteriet så raskt som mulig når det er dødt, da det er en mulighet for at det lekker syre og skader urverket.

Integrert krets
Dette ‘bærer’ den elektriske ladningen mellom de forskjellige delene av urverket.

Quartz-krystall
Utfører samme funksjon som balansehjulet på et mekanisk ur. Den integrerte kretsen bruker strøm fra batteriet til quartz-krystallet i en konstant strøm. Quartz vibrerer når det blir påført strøm og genererer også spenning når det vibrerer.

Trinnmotor
Transformerer de elektriske impulsene til mekanisk kraft.

Viserverk
Fungerer akkurat som viserverket som finnes på et mekanisk urverk.

Slik fungerer quartz urverk:

 1. Elektrisitet føres fra batteriet til quartz-krystallet via den integrerte kretsen.
 2. Elektrisiteten får krystallet til å vibrere med en hastighet på 32 768 per sekund.
 3. Disse elektriske pulsene sendes via den integrerte kretsen til trinnmotoren.
 4. Trinnmotoren sender hver 32.768. elektriske puls til viserverket.
 5. Viserverket setter viserne på klokken i bevegelse.