Nøyaktighet på klokker

Hva er tid?

Tiden rommer alt og ingenting. Den er noe vi alle sammen passer, følger med på, verdsetter og tar for gitt. Tiden går og tiden kommer, heter det.
Skal vi imidlertid se noe mer pragmatisk på dette, er tiden det som måles som differansen mellom to tidspunkter. For å kartlegge tid på døgnet, benytter vi klokker. For å vite hvilken dato det er, trenger vi en kalender. Og spørres det om for eksempel slaget på Stiklestad og man får svaret 1030, så er det målt i år etter fødselen til Jesus Kristus (ref: f.k og e.k).

Mekaniske klokker

Dette er klokker som består av små tannhjul, skruer og papirtynne fjærer. Disse elementene utfyller hverandre og skaper en presis og velfungerende klokke. Mekaniske ur kan vare evig dersom de behandles på en hensynsfull måte.
De kan også bringes til liv igjen hvis de er i rimelig god stand.
Felles for alle mekaniske klokker er at de trenger for energi for å fungere. Energiforbruket er det balansehjulet som står for – det er den som får klokken til å gå.
De fleste modeller går i 42 timer hvis uret er fullt opptrukket, men mange modeller i dag har gangreserve på flere dager.

Nøyaktigheten til mekaniske klokker

I mekanikk-verden er alt som er sammensatt av flere små deler, og i stand til å opprettholde 99 prosent nøyaktighet, betraktet å holde toppnivå.
I en urmakers perspektiv vil dette tilsi at hvis en klokke er 99,9 prosent nøyaktig, bommer den med 1 minutt og 27 sekunder per dag. Noe som er uakseptabelt i luksusklokkenes univers.
Det er viktig å velge et klokkemerke som leverer kvalitet, dette fordi det er ikke gitt at “nye” produsenter har deler tilgjengelig om 30 år. Nettopp derfor er vi veldig selektive når vi vurderer å ta inn nye merker.

Nøyaktigheten er avhengig av noen få variabler:

1. Posisjon

Grunnet tyngdekraften vil et ur vinne eller miste mer tid hvis det blir lagt i ro i én enkelt stilling. Balansehjulet er regulert for å kompensere for tap og gevinster av tid i forskjellige posisjoner.
En regulert klokke bør fungere generelt innenfor spesifikasjonen når det brukes hele dagen. Hvis du tar av deg klokken om natten, gjør du klokt i å finne den optimale posisjonen som kan kompensere for drift under slitasje.

Klokker reguleres vanligvis til mellom 2 og 8 posisjoner:

 1. Urskiven opp
 2. Kronen ned
 3. Urskiven ned
 4. Kronen til venstre
 5. Kronen opp
 6. Kronen til høyre
 7. Kronen opp i halvveis posisjon
 8. Kronen ned i halvveis posisjon

En regulering til to posisjoner er justert til de to første posisjonene. En klokke som har blitt regulert til fire posisjoner har generelt blitt justert til de ovennevnte fire posisjonene – og så videre.

2. Temperatur

Miljøet kan påvirke hvor nøyaktig klokken er. Temperaturendringer utvider og trekker sammen mange av delene, og endrer dimensjonen og formene – da spesielt balansehjulet og hovedfjæren. I moderne klokker er de fleste materialer og design i stand til å kompensere for endringene og opprettholde en jevn hastighet. Dette er generelt sett kun et problem dersom klokken er konstant utsatt for ekstreme værforhold.

Standard akseptabel nøyaktighet for mekaniske klokker er som følger:

Moderne ikke-COSC-sertifiserte mekaniske klokker

I verste fall

+/- 10 sekunder per dag

99,988% nøyaktighet

Vanlig

+/- 5 sekunder per dag

99,994% nøyaktighet

Utmerket

+/- 3 sekunder per dag

99,996% nøyaktighet

Moderne COSC-sertifiserte mekaniske  klokker

I verste fall

+ 6 / -4 sekunder per dag

99,994% nøyaktighet

Vanlig

+/- 3 sekunder per dag

99,996% nøyaktighet

Utmerket

+/- 1 sekunder per dag

99,998% nøyaktighet

Det er viktig å forstå at en ny klokke kan ha behov for en innkjøringsperiode på cirka en måned. I løpet av denne tiden finner klokken takten og fordeler smøremidlene jevnt inni urverket. Hvis du synes at klokken ikke er så nøyaktig som du forventer etter innkjøringsperioden, finnes det vanligvis to tiltak som kan iverksettes for å øke nøyaktigheten. Tiltakene er ikke av det omfattende slaget, men må likevel utføres av en kyndig urmaker.

 • Regulering: Dette er for en klokke som går jevnlig for fort eller for sakte. Løsningen vil være å regulere slagfrekvensen tilsvarende. Dette er en veldig enkel og relativt rask prosedyre som oppnås ved å vri på en skrue. Med riktig tidsmåler kan en kvalifisert urmaker oppnå dette på få minutter. Denne prosedyren er trolig en av de vanligste arbeidsoppgavene en urmaker har.
 • Justering: Dette er for klokker som er for raske eller for trege – eller ikke har en jevn hastighet, spesielt i forskjellige posisjoner. Balansehjulet må da justeres for å kompensere for de forskjellige posisjonene. Selv om dette også er en enkel prosedyre, krever det litt mer tid å korrigere ettersom hver posisjon må overvåkes og justeres.
Vedlikehold og hyppighet av service

En mekanisk klokke består av små tannhjul, skruer og papirtynne fjærer. Og i likhet  med alle andre mekaniske instrumenter med deler som beveger seg kontinuerlig, krever et mekanisk ur jevnlig vedlikehold.

Når en klokke eldes begynner smøremidlene å brytes ned,tannhjulene bevegere seg ikke like lett, og klokkens nøyaktighet vil avta. Nøyaktigheten kan kompenseres ved å utføre et par tiltak (se ovenfor) i løpet av noen år. Til slutt vil det imidlertid være nødvendig med en fullstendig overhaling. Noen sier at en overhaling bør utføres hvert andre eller tredje år, noe produsentene også antyder. Andre er mer av den oppfatning at “hvis det ikke er ødelagt, så trenger det heller ikke å fikses”. Sistnevnte vil bare sende klokken inn til produsenten når klokken slutter å fungere – noe som jo kan ta mange år.
Her foreslår vi en mellomting; at klokken sendes inn hvert femte år – eller før hvis du merker at noe er galt.
Hvis du venter lenger enn fem år med å sende klokken inn, vil det føre til at de forskjellige delene kan slites ut, og du sitter igjen med en unødvendig høy regning.
En fullstendig overhaling innebærer å demontere urverket, inspisere hver komponent, bytte ut eventuelle ødelagte komponenter, rengjøre hver del, smøre, montere, justere og regulere urverket.

Kostnaden for en fullstendig overhaling kan starte på omtrent 2.500 kroner for en enkel klokke, 5.000 kroner for en kronograf og betydelig mer for en svært komplisert klokke.

Et typisk vedlikehold krever at klokken åpnes, urverket demonteres og hver komponent rengjøres og smøres. Urverket settes deretter sammen, reguleres. Til slutt endres og testes pakningene.

…litt mer om nøyaktighet

Magnetisme: Hvis en klokke plutselig begynner å gå veldig raskt (fra 20+ sekunder per dag til timer for raskt per dag) er dette vanligvis en indikasjon på at spolene er magnetisert, og dermed får dem til å klistre seg sammen. Dette forkorter balansehjulets rotasjon og øker slagfrekvensen betydelig.
Å korrigere dette er en av de enkleste og vanligste oppgavene en urmaker har. Klokken trenger ikke åpnes (unntaket er i ekstreme tilfeller), men føres gjennom en demagnetiserende maskin og er deretter klar til å gå igjen. Magnetisme kan også føre til at en klokke stopper eller går sakte, men dette er mer unntaksvis.

Sammenviklede spoler: Dette kan være forårsaket av et lite støt på urverket. Selv om dette er mindre sannsynlig enn magnetisme, er det fortsatt en vanlig årsak til at en klokke går altfor raskt. Spolene er viklet sammen, og dette forkorter balansehjulets rotasjon og øker slagfrekvensen betydelig. Den gode nyheten er imidlertid at dette er en enkel jobb for urmakeren.

Generell dårlig klokketilstand

Dette forekommer sjelden hos en ny klokke og er mer vanlig hos klokker som er noen år.
Hvis klokken går sakte og ikke kan korrigeres av et tiltak, eller ikke opprettholder en gangreserve og slutter å fungere mens du har den på armen, kan dette indikere et mer alvorlig problem. I disse tilfellene kreves det ferdigheter fra en urmaker for å identifisere og korrigere problemet.
Den mest ekstreme løsningen er å få klokken fullstendig renovert. Vi anbefaler generelt å sende klokken tilbake til det respektive selskapet for en slik jobb.

Quartz-klokker

En Quartz-klokke bruker kvartskrystaller for å gi en svært nøyaktig resonator som gir et konstant elektronisk signal for tidsmåling.
Kvartskrystaller er piezoelektriske, noe som betyr at de genererer en elektrisk ladning når det påføres mekanisk trykk på dem. De vibrerer også hvis de påføres en elektrisk ladning.
Frekvensen av denne vibrasjonen er et resultat av krystallens slip og form. Kvartskrystaller kan slipes til en jevn størrelse og form for å vibrere tusenvis av ganger per sekund, noe som gjør dem ekstremt stabile resonatorer for å holde veldig nøyaktig tid.

Nøyaktighet
Moderne Quartz-ur er batteridrevne klokker som vanligvis er mer nøyaktige enn mekaniske ur.
Quartz-klokker er stort sett nøyaktige til +/- 1 sekund per dag. Imidlertid kan visse miljøer føre til at disse urene mister nøyaktigheten, for eksempel i nærheten av høye magnetfelt som MR-utstyr, legekontorer med røntgenutstyr og tannlegekontorer.

Ettersom de fleste Quartz-klokker enkelt overgår COSC-kravet for mekaniske armbåndsur, opprettet COSC et helt eget sett med tester og standarder for en Quartz urverk som krever at klokken holder seg nøyaktig til utrolige 0,02 sekunder per dag.

Siden kostnaden for COSC-testen er høy, velger de fleste selskaper å ikke sertifisere klokkene sine, da dette vil øke prisen på klokken drastisk. Imidlertid finnes det noen få unntak, eksempelvis Breitling og Certina Quartz-klokker.

Følgende er hva du kan forvente av Quartz-klokkenes nøyaktighet: 

Moderne ikke-COSC-sertifiserte Quartz-klokker

I verste fall

+/- 2 sekunder per dag

99,997% nøyaktighet

Vanlig

+/- 1 sekunder per dag

99,998% nøyaktighet

Utmerket

+/- 0,5 sekunder per dag

99,999% nøyaktighet

Moderne COSC-sertifiserte Quartz-klokker

I verste fall

+/- 0,02 sekunder per dag

99,99998% nøyaktighet

Vanlig

+/- 0,02 sekunder per dag

99,99998%

Utmerket

+/- 0,00 sekunder per dag

100% nøyaktighet

Andre fordeler med Quartz-klokker:

 • Service er billigere enn på mekaniske klokker. Generell service av Quartz-ur består av rengjøring, smøring av tannhjul, bytting av batteri, skifte ut pakninger, samt test av vanntetthet.
 • Det er ikke nødvendig å sørge for at klokken er trukket opp, noe som betyr at du har en ting mindre å tenke på.
Våre anbefalinger
 • Test klokkens vanntetthet en gang i året.
 • Send klokken til den respektive produsenten hvert annet batteribytte for full service.
 • Når du har byttet batteri, må du finne en urmaker som har mulighet til å åpne, forsegle og teste klokken. Finn en urmakere som er autorisert forhandler for merkevareklokker (ikke nødvendigvis ditt merke, men et merke med tilsvarende status).