Jubileumsur

Har du en ansatt som fortjener en ekstra oppmerksomhet?

Få gaver er mer personlige og få gaver vil mottakeren kikke på så ofte som et ur.

Vi har lang erfaring i å hjelpe bedrifter med å finne den perfekte gaven til en ansatt.  Vi kan i tillegg gravere på baksiden. 

Vi hos Protid Urmaker Næss kan som medlem av Protidurmakerne garantere deg hjelp og personlig service over hele landet.
Regler for gaver i arbeidsforholdet

Gaver fra arbeidsgiver til arbeidstaker gis ofte i forbindelse med markering av runde årstall eller lang ansettelsestid. Innenfor visse rammer og beløpsgrenser er gaver fritatt for skatt.

Arbeidstakere som har jobbet en viss tid i bedriften kan få skattefri gave av arbeidsgiver ved 20 års tjeneste. Etter dette kan slik gave mottas hvert tiende år, og den øvre beløpsgrensen på disse er kr 8 000,-.

I forbindelse med jubileum, merkedager og runde dager er grensen kr 4 000,- pr år.

I følge regelverket er en gave å regne som en ytelse uten vederlag (motytelse). Gaver er i utgangspunktet ikke å regne som inntekt, jf. skattelovens §5-50, tredje ledd. Begrepet “gaver” brukes likevel også i arbeidsforhold hvor arbeidet er motytelsen for gaven. Mindre naturalytelser er i denne sammenheng gitt et skattefritak innenfor fastsatte rammer (skatteloven §5-50, annet ledd). Husk at kun gaver og gavekort er fritatt for skatt – ikke kontanter. Et vilkår for skattefritaket er videre at gaver gis som en generell ordning i bedriften.

For arbeidsgiver er de ovennevnte gavene til ansatte fradragsberettiget i regnskapet. Arbeidsgiver skal heller ikke betale arbeidsgiveravgift på gavene. Her er det imidlertid ett unntak: Julegavene som er begrenset oppad til 1000 kr blir kun skattefrie for mottaker dersom arbeidsgiver selv ikke fører disse til fradrag.